PRAVILA PRIVATNOSTI

Tko smo mi?

Izdavač Internet stranice www.vilicomkrozhrvatsku.com je FORKING CROATIA, obrt za promidžbu, vl. Kasandra Draganić, Sveti Ivan Žabno, Antuna Gustava Matoša 32  sa sjedištem na adresi Antuna Gustava Matoša 32, 48214 Sveti Ivan Žabno, upisano u obrtni registar pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, izdvojeno mjesto rada Križevci, pod osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 31792946513 (u daljnjem tekstu navodi se pod nazivom “Izdavač“), ujedno Voditelj obrade podataka.

www.vilicomkrozhrvatsku.com je internetska stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača, a tiču se ponajprije gastronomske tematike.

Korisnik Internet stranice www.vilicomkrozhrvatsku.com ili općenito FORKING CROATIA, obrt za promidžbu, vl. Kasandra Draganić, Sveti Ivan Žabno, Antuna Gustava Matoša 32  je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.vilicomkrozhrvatsku.com ili koristila usluge (u daljnjem tekstu navodi se pod nazivom “korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve dijelove iste koje se nalaze unutar domene www.vilicomkrozhrvatsku.com.

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja s obzirom na osobne podatke Korisnika te pobliže objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka. Svjesni smo koliko je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna svakom korisniku i upravo zato želimo jasno objasniti način na koji prikupljamo, koristimo i pohranjujemo osobne podatke.

Ova Pravila privatnosti odnose se na sve dijelove i poveznice pod domenom www.vilicomkrozhrvatsku.com, neovisno o tome pristupa li Korisnik istoj putem osobnog računala, mobilnog telefona, tableta ili drugog pametnog uređaja.

Korištenjem ovih Internet stranica Korisnik iskazuje svoje slaganje s iznesenim uvjetima i pravilima te pristaje na korištenje Internet stranice www.vilicomkrozhrvatsku.com i ostalih usluga putem interneta u skladu s istima. Pravo korištenja navedenih internetskih stranica i usluga osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat s činjenicom da je moguća situacija u kojoj dolazi do tehničkih problema pri radu mreže zbog čega može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača te zbog čega isti nije odgovoran za gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Promjena Pravila privatnosti

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti pojedine segmente poslovanja, uključujući i vrijeme dostupnosti, sadržaj te opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Također, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Pravila privatnosti. Ako dođe do promjene Pravila privatnosti, a Korisnik nastavi koristiti naše usluge stranice www.vilicomkrozhrvatsku.com, smatra se da prihvaća Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je odmah po objavi na stranicama www.vilicomkrozhrvatsku.com. Svako korištenje predmetnih internetskih stranica, osim upoznavanja s izmjenama Pravila privatnosti, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Potičemo da svaki Korisnik pažljivo pročita Pravila privatnosti te sva dodatna pravila kako bi bio informiran o načinima postupanja kada su u pitanju njegovi osobni podaci pri svakom korištenju stranice www.vilicomkrozhrvatsku.com ili usluga FORKING CROATIA, obrt za promidžbu, vl. Kasandra Draganić, Sveti Ivan Žabno, Antuna Gustava Matoša 32 .

Bitno je da Korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti i drugih pravila korištenja web stranice i usluga. Iako FORKING CROATIA, obrt za promidžbu, vl. Kasandra Draganić, Sveti Ivan Žabno, Antuna Gustava Matoša 32 nije obavezan to učiniti, o pojedinim promjenama ovih Pravila privatnosti možemo obavijestiti Korisnike javnom objavom ili slanjem elektroničke pošte. Najnovija verzija ovih Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje, a Korisnik može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.

Prikupljanje podataka

Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem obrasca na web stranici www.vilicomkrozhrvatsku.com, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.

Kako bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizirali sadržaj Korisniku, prilagodili oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem Korisnika te općenito poboljšali korisničko iskustvo prikupljamo podatke koje nam Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih kroz obrasce na web stranici www.vilicomkrozhrvatsku.com, putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem.

  • Ime i prezime
  • Email adresa
  • Broj telefona
  • Dodatne poruke i obrasci

Podaci o tome kako Korisnik koristi web stranicuwww.vilicomkrozhrvatsku.com, koji uključuju podatke o uređajima i sustavima kojima Korisnik pristupa web stranici, poput vrste uređaja, vrste operativnog sustava, internetskog preglednika, IP adrese i drugi podaci vezani uz sustave kojima Korisnik pristupa web stranici.

Statistički podaci zapisa koji putem kolačića prate ponašanje Korisnika na web stranici, a uključuju podatke o vremenu provedenom na web stranici, podatke dijagnostike i analitike, podatke o tijeku i koracima Korisnika na web stranici. Također, uključuju informacije i podatke o aktivnosti i interakciji Korisnika s web stranicom, koje koristimo za bolje razumijevanje potreba Korisnika ili mogućih problema, a u cilju poboljšanja iskustva Korisnika na web stranici. Više o tome kako koristimo podatke pohranjene u kolačićima pročitajte ovdje.

Podaci o korištenju elektroničke pošte koji podrazumijevaju vrijeme otvaranja odgovora poslanog elektroničkom poštom, broj otvaranja i broj klikova na odgovor poslan elektroničkom poštom.

Podaci dobiveni od treće strane, koji podrazumijevaju podatke od Korisnika i iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice s društvenih mreža, a koje zatim možemo kombinirati s drugim podacima koje dobijemo od Korisnika.

Drugi podaci koje možemo prikupljati o Korisniku, o njegovom korištenju web stranice www.vilicomkrozhrvatsku.com ili njegovom korištenju naših usluga, a čiju vrstu i način prikupljanja ćemo objasniti na mjestu gdje se prikupljaju te ih obrađivati uz privolu Korisnika. Korisnik može uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, no to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, a FORKING CROATIA, obrt za promidžbu, vl. Kasandra Draganić, Sveti Ivan Žabno, Antuna Gustava Matoša 32 kao voditelj obrade dužan obrađivati prema Zakonu.

Korištenje podataka

Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

Korištenjem naših usluga, odnosno mogućnosti odgovaranja na specifične upite Korisnika. Zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na web stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga. Pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima.

Korisnika ili se temelje na ponašanju i aktivnosti Korisnika na web stranici. Za slanje promotivnih obavijesti putem elektroničke pošte, poput obavijesti o posebnim ponudama, beneficijama, akcijama, popustima i edukativnim materijalima. Za analitičke i statističke obrade kako bi bolje razumjeli kako Korisnici koriste naše usluge i web stranicu. Za istraživanje i analize tržišta i klijenata kako bi bolje razumjeli tržišne potrebe i više saznali o našim klijentima te im mogli ponuditi najrelevantniju komunikaciju i općenito bolju uslugu. Radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših IT i infrastrukturnih partnera, marketinških partnera.

Pohranjivanje podataka

Podatke Korisnika pohranjujemo na vlastitim serverima.

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Za više informacija o tome gdje i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika molimo Vas da nas kontaktirate na info@vilicomkrozhrvatsku.com

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke Korisnika i njihovu zaštitu shvaćamo ozbiljno te trajno primjenjujemo odgovarajuće organizacijske, fizičke i tehničke mjere kako bi zaštitili sve osobne podatke koje prikupljamo.

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo niz mjera:

Pravilnik o zaštiti i obradi podataka klijenata FORKING CROATIA, obrt za promidžbu, vl. Kasandra Draganić, Sveti Ivan Žabno, Antuna Gustava Matoša 32.

Procjena rizika i sigurnosti informatičke opreme i servera na kojima se pohranjuju osobni podaci.

Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranu podataka.

Osobne podatke Korisnika nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti trećim stranama, osim onima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti te onima s kojima imamo Ugovor o zaštiti osobnih podataka. Podatke iznimno možemo dostaviti trećoj strani ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, zakonski obvezno, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane Korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.

Osobne podatke za koje više ne postoji osnova ili privola za obrađivanje možemo zadržati u svrhe statistike ili čuvanja povijesti komunikacije, ali iste nećemo obrađivati niti na koji način te ćemo ih čuvati od bilo kojeg neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Bitno je istaknuti kako, bez obzira na mjere zaštite osobnih podataka koje poduzimamo, nijedno internetsko mjesto, elektronički prijenos, računalna mreža ili bežična veza nisu posve sigurni.

Prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ta prava podrazumijevaju:

  • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
  • Pravo na izmjenu osobnih podataka
  • Pravo na brisanje osobnih podataka
  • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
  • Pravo na slanje osobnih podataka
  • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem poruke na info@vilicomkrozhrvatsku.hr.

Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje o obradi ili zaštiti osobnih podataka kontaktirajte nas na info@vilicomkrozhrvatsku ili na adresu Antuna Gustava Matoša 32, 48214 Sveti Ivan Žabno.

U slučaju da smatrate da u vezi s vašim podacima ne postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.